Samenwerkende IndustrieKringen Achterhoek (SIKA)

Op deze website vindt u de organisaties die samenwerken bij het SIKA. Doel van het SIKA is leren van elkaar om hiermee de economische groei van de regio Achterhoek te stimuleren.

Om in contact te komen met SIKA, kunt u een e-mail sturen naar secretaris@industriekringenachterhoek.nl