Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

27 juni 2019 Marktdag Ondernemend Aanbesteden Achterhoek

Dé netwerkbijeenkomst voor opdrachtgevers en opdrachtnemers werkzaam in de openbare ruimte,
woning- en utiliteitsbouw. Benieuwd naar de gevolgen van klimaatveranderingen in samenleving en
gebouwde omgeving? Zijn er naast bedreigingen juist ook kansen? Op welke gebieden wordt het
aanpassingsvermogen uitgedaagd? Reserveer dan 27 juni 2019 in de agenda. Met deze
netwerkbijeenkomst brengen we partijen bijeen, die als opdrachtnemer van de Achterhoekse
gemeenten direct of indirect invloed hebben op de fysieke en maatschappelijke leefomgeving. We
willen inspireren om samen de huidige en toekomstige uitdagingen op o.a. het gebied van klimaat,
leefbaarheid en veiligheid op te pakken.

Wat staat er op het programma? Er is een plenaire opening met Karsten Klein (aanjager van het
Actieagenda Ministerie EZ Beter Aanbesteden). Daarnaast is er een discussie tussen opdrachtgevers
en opdrachtnemers.

Een greep uit de workshops Dit jaar hebben we zeer actuele thema’s op het programma staan. Denk
daarbij aan onderwerpen als aanbesteden in bouwteams, circulair aanbesteden, inzet SROI, hoe
kunnen we innovatie bevorderen en hoe blijft de overheid een aantrekkelijke opdrachtgever.

Voor wie interessant? • Bestuurders en medewerkers van (lokale) overheden • Medewerkers
betrokken bij het in de markt zetten van aanbestedingen • Bouw- infra- en cultuurtechnische
bedrijven, installateurs, advies- en ingenieursbureaus
Tijd en locatie Datum:
27 juni 2019 Tijd: 13.00 – 17.30 uur
Locatie: DRU-fabriek, Hutteweg 24, 7071 BV Ulft