Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Achterhoek Onderneemt Duurzaam 2023

Lokale ondernemersorganisaties, SIKA, gemeenten, de provincie Gelderland en Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) hebben sinds 2017 veel ondernemers geholpen om energie te besparen. Het verstrekken van informatie over technische maatregelen, kosten en baten, subsidies & financiering en wettelijke verplichtingen heeft bedrijven aangezet om aan de slag te gaan. Een neerslag hiervan is terug te vinden in het blog, de kennisbank en social media. Ongeveer 750 ondernemers kregen een energiebesparingsadvies zodat ze prioriteiten konden stellen.


Officieel zou AOD eind vorig jaar haar activiteiten beëindigen. De gemeenten hebben echter gevraagd om nog even door te gaan. Vooral vanwege de enorme stijging van energiekosten, waardoor bij sommige ondernemers het water tot aan de lippen steeg. Tijdens ontbijtsessies is ondernemers gevraagd welke ondersteuning voor hen het beste werkt. Naast de Deuren-Dicht actie zijn inmiddels in verschillende gemeenten campagnes gevoerd in het centrum en op bedrijvenparken. En er is met vastgoedeigenaren gesproken over de manier waarop zij de verduurzaming van hun panden het beste kunnen regelen met hun huurders. De activiteiten van AOD gaan nog even door, maar zullen in de loop van 2023 eindigen. De ondersteuning van ondernemers zal dan verder plaatsvinden via het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek.