Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) ontzorgt ondernemers met scans en registratie

Het is in brede kring nog vrij onbekend, maar bedrijven moeten vanaf medio 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze treffen. Doen ze dat niet dan riskeren ze een boete van de inspectie van de Omgevingsdienst. Slimme ondernemers buigen deze verplichting om in eigen voordeel.

Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dat verandert niet. Nieuw is dat bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen vanaf medio 2019 verplicht worden het bevoegd gezag via een digitaal systeem te informeren over de maatregelen die zij hebben genomen. Dat geldt voor ondernemingen met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar; van de slager op de hoek tot grotere industriële bedrijven. Deze omgekeerde bewijslast dient vierjaarlijks te gebeuren. Bedrijven die niet aan de informatieplicht voldoen, zullen van het bevoegd gezag extra aandacht krijgen in de vorm van toezicht en als dat niet helpt handhaving.

De informatieplicht is één van de maatregelen van het nieuwe Energieakkoord. Want onze samenleving verwacht ook van bedrijven dat ze hun steentje bijdragen aan de afspraken van Parijs. Als ondernemer kun je van deze verplichting een voordeel maken voor de toekomstbestendigheid van je eigen bedrijf. Met een energiescan sla je twee vliegen in één klap: je verdient geld met de getroffen maatregelen en je bent gelijk klaar voor de informatieplicht. Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) ontzorgt ondernemers op dit gebied. Het verzorgt op deskundige wijze energiescans en neemt je in het vervolgtraject bij de hand.

Meldt u zich vandaag nog aan! info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl

 

Eerlijke verhalen van ondernemers

Wat zijn de ervaringen van ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de Duurzaam Ondernemen en Energiescan (DOE)  of de MKB Energy CheckUp in  de Achterhoek Berkelland? Lees hun eerlijke verhalen op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl