Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Achterhoekse bedrijven ondernemen samen

SIKA en Hogeschool Arnhem-Nijmegen bundelen krachten

Drie bedrijvenparken gaan collectief voor circulariteit

Innovatief, duurzaam, samenwerking en kennisdeling. Het zijn de sleutelwoorden voor succesvol ondernemen in de toekomst, ook wel aangemerkt als economie 4.0. De recente ontwikkelingen laten zien dat het voor individuele ondernemingen niet meer mogelijk is alleen op eigen inzicht te vertrouwen. De meest succesvolle bedrijven streven naar een open, innovatieve en duurzame samenwerking. Het zorgt voor een voorsprong. In de Achterhoek wordt daar op ingespeeld met het project circulair ondernemen. Drie Achterhoekse bedrijvenparken zijn er dit jaar collectief mee gestart. Het betreft een project van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) met steun van de provincie Gelderland en Achterhoekse gemeenten. 

Aan het project doen de bedrijvenparken De Laarberg in Groenlo, Wijnbergen in Doetinchem en Lichtenhorst in Borculo mee. Het gaat om een vervolg, uitbreiding en verdieping van het meerjarige initiatief Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) dat al enige tijd loopt. Het moet als voorbeeld dienen voor alle bedrijvenparken in de provincie. “De samenwerking is een unieke kans voor bedrijven en bedrijvenparken, we kunnen zo een koplopergroep vormen en een voorbeeldfunctie vervullen”, aldus Rinus Smet die namens SIKA als projectleider fungeert. De bedrijven en bedrijvenparken zetten dit jaar en in 2021 een eerste stap naar de nieuwe circulaire toekomstbestendige economie. Het is niet alleen duurzaam, maar tegelijkertijd ook efficiënter en biedt nieuwe verdien- en businessmodellen. 

Intensieve samenwerking

Het doel is ervoor te zorgen dat kleine en middelgrote ondernemers doorpakken op het gebied van circulair ondernemen. Dat dient collectief te gebeuren aangezien door versterking van de samenwerking meer kan worden bereikt. Het is de bedoeling dat bedrijven hun productieprocessen zo inrichten dat ze extra waarde creëren om in de toekomst voor te blijven met de onderneming zonder dat het ten koste gaat van de omgeving. Verder moet de intensievere samenwerking leiden tot het realiseren van hogere ambities niet alleen op het gebied van financiële waarden maar ook menselijke, intellectuele, sociaal-relationele, materiele en natuurlijke waarden. 

Enorme slag maken

Samenwerken in de keten biedt voordeel, maar regionale verbondenheid heeft nog meer te bieden. Veel naburige bedrijven doen weliswaar zaken met elkaar, maar er is verder amper sprake van overleg laat staan structuur. Er valt nog veel winst te behalen. Niet alleen op praktische onderdelen, ook als het gaat over het afstemmen van bedrijfsprocessen, arbeidsinzet en technologische ontwikkelingen. “Kennis delen hoort het bij het nieuwe denken”, constateert Rob Westerdijk, projectleider namens de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). “Door op verschillende manier structureel samen te werken en collectief maatregelen te nemen, kunnen bedrijven een enorme slag maken. Wij hebben een methodiek ontwikkeld om bedrijven toekomstbestendig te maken en ze daarbij te helpen.”

Bijdrage aan een toekomstbestendige Achterhoek

“Dit tweejarige project draagt in hoge mate bij aan een duurzame en toekomstbestendige Achterhoek”, zegt Rinus Smet. 

“Op de eerste plaats door ondernemers bewust te maken van het belang van circulair en toekomstbestendig ondernemen, zowel individueel als samen op het bedrijvenpark. 

Op de tweede plaats door hen vanuit het perspectief van integraal duurzaam ondernemen concrete handvatten en ondersteuning te bieden om hun bedrijfsvoering op dit punt te verbeteren en concrete maatregelen te nemen. Want zelfs ondernemers die ‘willen’ ontbeert het vaak kennis, ervaring en tijd, waardoor het van hun agenda dreigt te vallen. 

Op de derde plaats ambieert SIKA dat toekomstbestendige bedrijven een aantrekkelijke werkgever zijn voor jongeren en de HAN wil als kennisinstelling de verbinding met de Achterhoek versterken.  Door hun kennismaking met bedrijven in de regio zullen ze zich na hun diplomering eerder vestigen in de regio. 

De drie bedrijvenparken van dit plan van aanpak vormen de voortrekkers voor de ruim dertig andere bedrijvenparken in de Achterhoek. De ontwikkelde kennis, inzichten en methodieken kunnen ingezet worden om op te schalen en het Achterhoekse bedrijfsleven als geheel te helpen om toekomstbestendiger te worden. Dat levert een economisch vitale Achterhoek op en werkgelegenheid voor de inwoners.”