Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Bedrijven uitgedaagd door subsidieregeling Slim & Circulair

Provincie Gelderland wil snel circulaire grondstoffen en hergebruik van grondstoffen toepassen. We richten ons daarom op bedrijven die bezig zijn met de grootste stromen van grondstoffen. Dat zijn bedrijven in de agrofood, bouw, industrie en afval.

Voorstellen inleveren

Onder de naam ‘Verduurzamen van productielocaties‘ kunnen bedrijven voorstellen inleveren voor projecten met meetbare gevolgen op:

  • gebruik van grondstoffen;
  • verminderen van stikstof en CO2-uitstoot;
  • schone economie.

Bedrijven aan zet

Voorstellen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • Produceren volgens de 4 tegels uit de Gelderse grondstoffenatlas .
  • Duurzamer maken moet op een slimme manier gebeuren, liefst via gedigitaliseerde productieprocessen.
  • Duurzamer maken moet ook schoon met zo min mogelijk uitstoot van stikstof en met hergebruikte of biobased grondstoffen, producten en materialen.
  • Tenslotte is het demonstreren aan MKB-bedrijven van het verduurzamen van de productielocatie ook een belangrijk aandachtspunt.

Indienen tot 30 september

Bedrijven kunnen voorstellen tot 30 september 2020 indienen. De maximale bijdrage is € 200.000. Een onafhankelijke jury beoordeelt de projectvoorstellen. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten voor het eind van 2020 een besluit over het geven van subsidies. Alle informatie én het projectformulier en andere benodigdheden kunt u vinden op onze website.

Verduurzamen van productielocaties – slim & circulair

Wilt u uw huidige of nieuwe productielocatie verduurzamen? Als u uw productielocatie slim, schoon en emissiearm gaat inrichten en achteraf de opgedane kennis deelt met de MKB sector kunt u subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen tot 30 september 2020, 17.00 uur.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘verduurzamen van productielocaties’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Wij adviseren u bij de aanvraag gebruik te maken van het format projectplan Verduurzamen  van productielocaties (Word 130 kB) . Als deze volledig is ingevuld kunt u deze als bijlage bij uw aanvraag uploaden. In de checklist verplichte bijlagen (PDF 129 kB)  leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

De voor deze subsidie beschikbare subsidiemiddelen worden verdeeld volgens het tender principe. Dat betekent dat wij alle complete subsidieaanvragen gelijktijdig in behandeling nemen en onderling vergelijken op grond van de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 30 september 2020, 17.00 uur.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.