Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Doel is een leefbare toekomstbestendige Achterhoek

Ondernemers zijn de stuwende kracht van de samenleving. Dat geldt zeker voor de Achterhoek, een innoverende regio met volop kansen voor bedrijven en medewerkers. De Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) fungeert als belangenbehartiger en netwerkorganisatie. “Onze inspanningen zijn gericht op een leefbare toekomstbestendige Achterhoek met ruimte voor ondernemerschap”, zegt Arthur Jansen, voorzitter van SIKA.

SIKA als verbinder

Het industriële bedrijfsleven is in de Achterhoek goed verenigd. SIKA legt verbindingen tussen overheid, ondernemers, onderwijs en tal van andere organisaties. “We zijn met VNO-NCW het meest invloedrijke netwerk voor Achterhoekse bedrijven”, weet Arthur Jansen, in het dagelijks leven eigenaar van AWEJA Railsystemen en ZEUS Magazijninrichting in Ulft. “Aangezien er zoveel bedrijven zijn aangesloten bij de individuele industriekringen die deel uitmaken van SIKA, vertegenwoordigt SIKA een enorme achterban. Alle SIKA bestuursleden zijn zelf ondernemers, actief in hun lokale industriële kring en spreken dezelfde taal, dat is de kracht van onze samenwerking.” SIKA maakt zich samen met haar partners sterk voor een verdere verbetering van de bedrijvigheid en daarmee de toekomstige leefbaarheid in de Achterhoek. Een integrale aanpak is daarbij van groot belang, aldus Jansen. “Daar richten we ons op. Het vergroot het draagvlak en brengt plannen op een hoger peil.” De voorzitter van SIKA is erg tevreden over de nieuwe structuur van de regionale samenwerking. De Achterhoek Board en zeker de thematafels zorgen voor een grote meerwaarde, is hij van mening. “De vraagstukken overtreffen de lokale gemeenteagenda’s, dat is wat we als SIKA al jaren doen. De nieuwe opzet maakt dat overheden, ondernemers en andere aangeslotenen kortere lijnen hebben met elkaar en elkaar steeds sneller en beter weten te vinden. Dat moet ook want de belangen zijn groter en daarom moet je over de grenzen heen kijken. Aan de verschillende thematafels zijn al flinke stappen gemaakt. Daar word ik heel enthousiast van.” SIKA is een serieuze deelnemer en gesprekspartner bij de Achterhoekse samenwerking. “We weten precies wat er leeft bij ondernemers en welke problemen waar spelen. Dan kun je daar snel en adequaat een antwoord op zien te vinden. In overleg natuurlijk met de andere participanten in de unieke Achterhoekse samenwerking. Samen sta je sterk, collectief kunnen we veel meer bereiken.”

Aantrekkelijke regio

Er zijn tal van uitdagingen waar de Achterhoek voor staat. De gezamenlijke koers is uitgestippeld in de visie 2030. Een krachtig bedrijfsleven met voldoende groeimogelijkheden is daarbij van levensbelang, zo stelt Arthur Jansen. “Dan blijven de voorzieningen op peil. Alle schakels tellen hierbij mee, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We moeten als regio aantrekkelijk zijn. Voor mensen die hier al wonen, maar ook voor mensen die zich hier willen vestigen. Dat betekent een goede bereikbaarheid, interessant werk, voldoende woningen en alle bijbehorende voorzieningen.” SIKA zet daarbij zeker in op mobiliteit, duurzaamheid, techniek en onderwijs. Zo worden jongeren gestimuleerd om te kiezen voor techniek. Een mooi voorbeeld is het initiatief van de gezamenlijke Industriekringen om in verschillende plaatsen 3D printers te maken met leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs. Maar ook duurzaamheid krijgt alle aandacht. De energietransitie vraagt om een actieve houding. Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD), een initiatief van SIKA, trekt de kar. “AOD is een mooi project waarbij al meer dan 500 bedrijven zich hebben aangesloten. Het neemt ondernemers bij de hand, zorgt voor direct financieel voordeel en zorgt ervoor dat ze toekomstbestendig worden.” Dat laatste geldt zeker ook voor het CE pilotproject van SIKA en Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) met steun van de provincie Gelderland en Achterhoekse gemeenten. Circulair ondernemen staat daarbij centraal. Drie Achterhoekse bedrijvenparken gaan er collectief mee aan de slag. Het proefproject dient als voorbeeld voor de hele provincie. “Daar lopen we dus mee voorop”, aldus Jansen. “Een circulaire economie biedt enorme kansen voor een leefbare en toekomstbestendige Achterhoek.”