Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Duurzaam ondernemen zet je bedrijf op voorsprong

Rabobank en Achterhoek Onderneemt Duurzaam slaan handen ineen

 ‘Meer winst met minder energie’

“Ga nu aan de slag voor het rendement van morgen.” Projectleider Rinus Smet van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) heeft een duidelijke boodschap. Hij wil bedrijven in deze regio op voorsprong zetten en toekomstbestendig maken. “Duurzaam ondernemen levert zoveel op. Het zorgt voor lage of zelfs geen energielasten, een schoner milieu en een uitstekende concurrentiepositie. Je wilt als ondernemer de boot toch niet missen.”

De energietransitie is ingezet en zal in de nabije toekomst mede door de maatschappelijke vraag en het overheidsbeleid in een stroomversnelling komen. Het is niet de vraag óf maar wanneer bedrijven flinke stappen moeten zetten op het gebied van duurzaamheid. De informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer, CO2-heffingen, voldoen aan de energielabel C-verplichting en de daaraan gekoppelde financieringsvoorwaarden voor vastgoed in 2023. Het zijn allemaal redenen om in beweging te komen. “Afwachten is geen optie. Je kunt de regelgeving beter vóór zijn, dan houd je de regie”, adviseert Rinus Smet. “Dan bepaal je zelf wat je doet en in welk tempo je het doet. En je boekt meer winst met minder energie, dus waarom niet?”

Nieuwsgierige blik

Achterhoek Onderneemt Duurzaam is een project van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). Het initiatief wordt ondersteund door VNO-NCW Achterhoek, de Omgevingsdienst Achterhoek, Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland. De ambitieuze aanpak slaat aan. Met een nieuwsgierige blik wordt er vanuit de rest van het land gekeken naar de ontwikkelingen in de Achterhoek. “We zitten op de goede weg, maar zijn er nog lang niet”, weet ook de projectleider. “De Achterhoek energieneutraal in 2030, dat is het doel. Gelukkig zien steeds meer bedrijven het nut en de noodzaak ervan in. Het gaat om zowel industriële, agrarische als MKB-bedrijven. Dat resulteert in duurzaamheidsmaatregelen waar ze zelf en hun omgeving van profiteren.” De start van het project was in de gemeente Berkelland, het werd een succesvolle pilot. Negentig bedrijven gingen concreet aan de slag met het besparen en opwekken van energie in combinatie met innovatief ondernemen. “Kennisdeling en elkaar stimuleren is de kracht van het collectief”, aldus Rinus Smet. Na Berkelland werd het project uitgerold over de andere gemeenten in de Achterhoek en ook een nieuw initiatief haakt er op in. Het betreft een vervolg, uitbreiding en verdieping van AOD. “We willen stappen zetten richting een circulaire economie.” In dat verband is het de bedoeling om drie bedrijvenparken toekomstbestendig te krijgen: De Laarberg in Groenlo, Wijnbergen in Doetinchem en Lichtenhorst in Borculo. Dit project van SIKA, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) met steun van de provincie Gelderland en gemeenten dient als voorbeeld voor bedrijvenparken in de hele provincie. “Het stimuleren van de lokale economie is het uitgangspunt. Dat vraagt van bedrijven maar ook van overheden en samenleving in toenemende mate flexibiliteit, veerkracht, samenwerking en kennisdeling om daarop in te spelen. Dus niet vasthouden aan oude patronen.”

Kosteloze energiescans

De Rabobank heeft het project Achterhoek Onderneemt Duurzaam omarmd. Jeroen Gort, directeur Bedrijven van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, ziet kansen om gezamenlijk op te trekken. “We hebben een gemeenschappelijk doel. Bedrijven ondersteunen met duurzaam ondernemen. Gezien onze maatschappelijke rol, leveren we daar graag een bijdrage aan.” Het is de bedoeling om gezamenlijke bijeenkomsten te houden waarbij ondernemers specifieke kennis en tools krijgen aangereikt. Voor bedrijven zijn kosteloze energiescans van AOD beschikbaar en de Rabobank verstrekt financieringen tegen gunstige voorwaarden in de vorm van duurzaamheidsleningen.

www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl