Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek

Al ruim een jaar werken de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek in samenwerking met het Gelders Energieakkoord, de gemeenten, Omgevingsdienst Achterhoek, Achterhoek Verbindt! en 8RHK-Ambassadeurs aan een expertisecentrum voor bedrijven in de Achterhoek. Op 18 april hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om de oprichting hiervan te ondersteunen. De gemeenten Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hadden eind vorig jaar hun commitment al uitgesproken. Vanaf 1 mei zal het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek verder vorm krijgen.


Het Ondernemerscentrum heeft tot taak om ondernemers en ondernemersorganisaties in eerste lijn te ondersteunen bij het verduurzamen van bedrijven. In de startfase ligt het accent op energie en circulariteit. Op den duur wordt een verbreding voorzien en zullen ook klimaatadaptatie en biodiversiteit tot het werkdomein gaan behoren.


Het Ondernemerscentrum heeft drie invalshoeken. Ten eerste het ondersteunen van individuele bedrijven bij de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Ten tweede het ondersteunen van groepen van bedrijven, bijvoorbeeld op een bedrijvenpark, om gezamenlijk te verduurzamen. En ten derde, het ondersteunen van ondernemersorganisaties met knelpunten die in de regio spelen, zoals de Regionale Energiestrategie of netcongestie.


Voor het uitvoeren van activiteiten van het Ondernemerscentrum is een klein kernteam verantwoordelijk, naast een flexibele schil van specialisten die ingezet worden, afhankelijk van de vragen die op het Ondernemerscentrum afkomen.

Meer informatie volgt binnenkort.