Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Informatiebijeenkomst 28 september over RES Achterhoek voor bedrijfsleven

Locatie Amphion / Tijd 15.30 – 18.00 uur

Wat is de Regionale Energie Strategie Achterhoek?

De Regionale Energie Strategie (RES)* is voor de Achterhoek in concept opgesteld. 

Daarin stemmen partners samen af hoeveel duurzame energieopwekking in terawattuur (TWh) onze regio bij gaat dragen aan de landelijke opgave en hoe de Achterhoek daar invulling aan geeft. De RES Achterhoek raakt daarmee ook het Achterhoekse bedrijfsleven.

Wat betekent de RES voor jouw bedrijf en voor jouw toekomstige businessmodel?

Op 28 september organiseren SIKA en VNO-NCW Achterhoek een bijeenkomst om je te informeren over de RES Achterhoek. Wat is de RES, wat zijn de plannen voor de Achterhoek, wat kan dit betekenen voor de toekomst en duurzaamheidsambities van bedrijvenparken en jouw bedrijf? Deskundige sprekers informeren je over de RES Achterhoek en er is volop gelegenheid voor vragen en discussie.

Programma:

15.30-16.00: Inloop; koffie/thee in het theatercafé

16.00: Welkom

16.05-17.30:

– Ambities Achterhoek door Frans Langeveld (wethouder Doetinchem en bestuurlijk verantwoordelijk voor de RES Achterhoek)

-Wat is de RES en wat betekent de RES voor ondernemers door Stef Tomesen (beleidsadviseur RES)

-Capaciteitsvraagstukken netbeheer door Wesley van Aalten (relatiemanager Strategie en Omgeving Alliander)

-RES landelijk, provinciaal en regionaal door Chris Lorist (VNO-NCW Midden: programmamanager GEA bedrijven, instellingen en industrie & Circles)

-Interactief deel middels vragen en inhoudelijke discussie

-Afsluiting

17.30-18.00 Netwerkborrel in het theatercafé

*RES: Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

RES Achterhoek: De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben de gezamenlijke verantwoordelijk voor de RES Achterhoek. Deze partners stemmen samen af hoeveel TWh ze als regio bij gaan dragen aan de landelijke opgave van 35 TWh. Dat doen ze in samenwerking met stakeholders, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander onder het motto ‘Samen d’ran’.

In verband met de RIVM-regels rond het corona-protocol is het aantal plaatsen beperkt. Aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst. Meld je dus snel aan!