Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Inschrijving MKB-deal voor Achterhoekse ondernemers geopend

Samen d’ran voor hogere arbeidsproductiviteit!

Vandaag werd de MKB-deal officieel geopend voor de Achterhoek door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. MKB’ers met 10-100 medewerkers kunnen vanaf nu zich inschrijven voor de MKB-deal op www.8rhk.nl/mkbdeal. In twee jaar tijd is plek voor 100 Achterhoekse ondernemers om met elkaar te komen tot een verbeterplan voor het eigen bedrijf en zich zo samen in te zetten voor versterking van de regio. Vanaf half september start de eerste groep. De MKB-deal richt zich op het verhogen van de arbeidsproductiviteit van minimaal 5% (binnen twee jaar) bij de deelnemende bedrijven. Door (samen) te werken ‘aan’ in plaats van alleen ‘in’ het bedrijf kunnen belangrijke resultaten worden geboekt. Dat betekent niet alleen een hoger rendement, maar ook een blijvend interessante werkgeverspositie.

De deal

De Achterhoek is één van de eerste negen regio’s waarmee het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een MKB-Deal is gesloten. Met financiering vanuit het ministerie, provincie Gelderland, De Graafschap en 8RHK Ambassadeurs kunnen ondernemers geholpen worden hun bedrijfsproces slimmer in te richten. Deelnemers gaan met elkaar in kleine groepen aan de slag, experts en professionals worden voor specifieke vragen ingeroepen. Het eerste resultaat na fase 1 – met een doorlooptijd van drie maanden – is een verbeterplan op maat. Het eindresultaat is een flinke resultaatverbetering van het bedrijf, na 1,5 jaar in fase 2. Met slechts een eigen bijdrage van 1000,- Euro te behalen. 

Samenwerking

Rob Schouten, initiatiefnemer van de MKB-Deal: “De MKB-Deal is al toegekend vóór de coronacrisis. Het traject is nu aangepast aan de actualiteit en zodanig ingericht dat we zoveel mogelijk ondernemers (met 10-100 medewerkers in dienst) kunnen ondersteunen. Dat betekent niet dat de MKB-Deal een ‘crisisteam’ geworden is, maar juist dat we de aansluiting zoeken bij nieuwe en bestaande initiatieven in de Achterhoek.” De eerste reacties zijn positief. MKB’ers voelen zich gehoord en waarderen de praktijkgerichte adviezen en de contacten met collega-ondernemers.

Aanmelden

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden via https://8rhk.nl/mkbdeal.

Mede mogelijk gemaakt door:

8RHK Ambassadeurs, De Graafschap, Rabobank Graafschap en Rabobank Noord-Oost Achterhoek, VNO-NCW Achterhoek, RCT Gelderland, Metaalunie, SIKA, Provincie Gelderland en het ministerie van EZK. 

_________