Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

NewWays

Transport over de weg staat onder toenemende druk van congestie, CO2-uitstoot, chauffeurstekorten en verminderde veiligheid op de weg. Toch wordt nog altijd weinig gebruik gemaakt van andere transportmodaliteiten dan wegvervoer; vaak vanwege gebrek aan voldoende distributievolume en specifieke knowhow. Ondertussen zijn er wel degelijk interessante alternatieven. Nieuwe, efficiënte en toekomstbestendige mogelijkheden dienen zich aan als partijen volumes bundelen, data en kennis delen, en gezamenlijk beschikbare vervoerscapaciteit benutten. Een groep bedrijven kan dan een ‘modal shift’ maken. Bijvoorbeeld van weg naar spoor, shortsea of binnenvaart. Goed voor concurrentievoordeel: duurzamer, betrouwbaarder, flexibeler en vaak goedkoper transport. ‘Modal shift’ is de opstap naar synchromodaal transport waarbij afhankelijk van volumes, service en levertijden de optimale inzet bepaald wordt van meerdere modaliteiten.

Synchromodaal transport in Gelderland

Ook provincie Gelderland ziet de meerwaarde van synchromodaal transport en voert daarom het project New Ways Gelderland uit. De provincie vindt het bundelen van goederenstromen een kans om transport in of via Gelderland slimmer en schoner te organiseren. In het Programmaplan “Logistiek als Gelderse Motor 2016- 2019” wordt dan ook steun toegezegd aan initiatieven op dit gebied. Het doel is verminderen van de CO2- uitstoot, het ontlasten van de wegen en het vergroten van de efficiency van het logistieke proces bij de bedrijven. De inzet is om dit in samenwerking met het bedrijfsleven te realiseren.

Lean and Green Off-Road

Het landelijke programma Lean and Green Off-Road van Topsector Logistiek en Connekt ondersteunt en verbindt de initiatieven in verschillende regio’s door het organiseren van regiobijeenkomsten en het ontwikkelen van tools die in alle regio’s ingezet worden. Topsector Logistiek heeft aan de wieg gestaan van initiatieven als NewWays Brabant, Zeeland Connekt en ook NewWays Gelderland.

Samenwerking in Gelderland

In de WeConnektApp kunnen bedrijven hun interesse voor bepaalde corridors kenbaar maken. Op basis hiervan zien wij kansen voor samenwerking op corridors van/naar o.a. Rotterdam, Polen, Spanje, UK en België. Het bereiken van synchromodaliteit vraagt om uitgebreide samenwerking tussen verladers, logistieke dienstverleners, onderwijsinstellingen, overheden en andere marktpartijen. Mocht u als verlader of vervoerder willen meedenken en vooral ook meedoen, dan bent u van harte welkom. We zijn geïnteresseerd in volle containers maar ook in deelladingen. Ook voor vragen kunt u contact opnemen met de programmamanagers.

Programmamanagers NewWays Gelderland:

Tom Tillemans, 06-11189771 Leonie van Driel, 06-10366072

tom.tillemans@bciglobal.com leonie.driel@bciglobal.com

https://lean-greenoffroad.nl/
https://app.weconnekt.nl/ https://www.logisticsvalley.nl/nl/projecten/newways-gelderland