Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Project Circulaire Economie afgerond

In 2019 heeft SIKA het initiatief genomen voor het project ‘Achterhoekse bedrijven en bedrijvenparken op weg naar circulair, toekomstbestendig ondernemerschap’ (kortweg ‘CE-project’). Met ondersteuning vanuit de Regio Deal en studenten en onderzoekers van het Centrum Meervoudige Waardecreatie van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) zijn drie bedrijvenparken en 6 bedrijven gestart met verbeterteams om productieprocessen te verduurzamen en circulair te maken. Bedrijvenpark Borculo, Wijnbergen en Laarberg deden mee met verbetertrajecten voor het bedrijvenpark als geheel. De 6 bedrijven gingen ieder voor zich aan de slag met het toekomstbestendig maken van hun bedrijfsvoering.

Het CE-project heeft veel ‘lessen geleerd’, bijvoorbeeld:
● Hoe kom je stapsgewijs met elkaar tot lokaal eigenaarschap?
● Welke aanpak werkt en welke niet?
● Welke koppelkansen biedt het om een bedrijventerrein als ecosysteem te zien en gezamenlijk aan te pakken?

Een uitgebreide impressie van het CE-project en de opgedane ervaringen is te lezen in de publicatie van HAN.
De ervaringen en opgebouwde kennis zullen worden ingebracht in het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek.