Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Uitnodiging webinar ‘De Achterhoek in 2120’ op 16 september 2020

Beste heer/ mevrouw,

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het webinar ‘De Achterhoek in 2120’ op woensdag 16 september 2020 van 15.30 tot 17.30 uur

We infomeren u in het webinar over het initiatief van de Wageningen University & Research (WUR)  om een verkenning te maken voor de inrichting van Nederland in 2120. U leest het goed: over honderd jaar! De aanleiding is de moeizame uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs en een groot internationaal onderzoek uit 2019 waaruit blijkt dat het wereldwijd slecht gaat met de biodiversiteit. Om het tij te keren moeten alle Europese landen inzetten op een natuur-inclusieve samenleving en samen verregaande maatregelen nemen om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. Tegelijkertijd moeten zij zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit keren en herstellen. Het onderzoek verkent wat dit betekent voor Nederland: welke opgaven liggen er, welke kansen doen zich voor en hoe ziet een natuur-inclusieve toekomst eruit?

Ook onze regio heeft hier mee te maken; het doel van het webinar is u te inspireren en de mogelijkheden te verkennen voor een uitwerking voor de Achterhoek. 

Integrale aanpak

Bijzonder aan het onderzoek is de integrale aanpak waarbij waterbeheer, energie, landbouw, verstedelijking en biodiversiteit in samenhang worden bekeken. Er is daardoor al veel media-aandacht voor het onderzoek geweest (onderaan de brief enkele links). 

Voor meer informatie over het onderzoek: https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Nederland-in-2120.htm

Programma

Tim van Hattum (projectleider klimaat WUR) en Bertram de Rooij (Senior Researcher – Research by Design / landscape architect WUR) nemen ons mee in hun bevindingen en geven een eerste blik op wat dit betekent voor onze regio. Daarna gaan we kort uiteen in break-out sessies waarin we samen een eerste stap zetten voor de Achterhoek.

Aanmelden kan tot 1 september via achterhoeksecretariaat@8rhk.nl. Graag tot ziens op 16 september!

Met vriendelijke groet,

Saar Veneman 

Secretaris-directeur

Voor wie interesse heeft, hieronder enkele links media:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland-is-in-2120-schoon-en-groen~b831756c/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland-is-in-2120-schoon-en-groen~b831756c/

https://geografie.nl/artikel/klimaatbestendig-nederland-in-2120

https://nos.nl/artikel/2317085-zo-kan-nederland-er-over-100-jaar-uitzien.html