Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Vanaf 3 mei € 2 miljoen voor economisch en sociaal herstel na COVID-19

Met het SMART Overbruggingsplan MKB zet provincie Gelderland € 2 miljoen in om bedrijven te helpen sterker uit de coronacrisis te komen. Door de bedrijfsvoering te vernieuwen en te investeren in sociale innovatie maken mkb-bedrijven zich klaar voor de toekomst. Het is een vervolg op de SMART COVID-19 regeling in de eerste acute fase van de coronacrisis.

Sterker uit de crisis
Gedeputeerde Peter Kerris: “COVID heeft het bedrijfsleven in de volle breedte geraakt. Vorig jaar hebben we € 1,5 miljoen ingezet om bedrijven door de acute fase heen te helpen. Daarmee hebben we 1.500 mensen aan het werk gehouden. We zetten nu € 2 miljoen in om werkgevers en werknemers sterker uit de crisis te laten komen. Door werk te maken van innovatie en talent beter te benutten.”

Overbruggingsplan
De nieuwe COVID-regeling helpt mkb-bedrijven om hun bedrijf klaar te maken voor een toekomst na corona. Ze kunnen een bijdrage van maximaal € 25.000 aanvragen voor het opstellen en uitvoeren van een overbruggingsplan om sterker uit de coronacrisis te komen. Hiermee kunnen ze de manier waarop processen in hun bedrijf gaan vernieuwen en investeren in om- en bijscholing. Hierdoor zijn hun medewerkers flexibeler en breder inzetbaar. De subsidieregeling stellen we op 3 mei 2021 open. De nieuwe COVID-regeling is aanvullend op het landelijke steun- en herstelpakket.

Gelderse aanpak COVID-19
Provincie Gelderland werkt eraan om de Gelderse economie en samenleving uit de coronacrisis te helpen. We doen dat in deze fase van de crisis met een bedrag van € 50 miljoen. Daarnaast werken we aan een programma voor herstel. Dat programma bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties te ondersteunen die van grote waarde zijn voor Gelderland.

Naoberkrediet 2.0
Achterhoekse ondernemers die financieel advies en ondersteuning nodig hebben in de coronacrisis, kunnen ook terecht bij Naoberkrediet 2.0. Hier worden ze geholpen met kennis, advies en coaching rondom financieringen. Projectleider is Hans Goorhuis, een ervaren Achterhoekse ondernemer met een groot netwerk in de financiële wereld. Het initiatief wordt financieel ondersteund door 8RHK ambassadeurs en de provincie Gelderland.