Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Wat zijn kansen voor duurzame energie met zon en wind in de Achterhoek? 


Op dinsdag 15 december a.s. van 09.00 tot 12.00 uur vindt een volgende online sessie plaats over kansen voor duurzame energie in de Achterhoek. 

In deze sessie wordt gezamenlijk de volgende ontwerpstap gezet voor de RES 1.0. We vragen u als vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, (semi-)overheden, inwoners en bedrijven uit de Achterhoek om ook in deze vervolgstap uw kennis en kunde in te brengen.

In deze sessie leggen we u de tussenresultaten voor uit de sessies over de koppelkansen, landbouw, natuur en landschap en de verkenning van het RODE beleid (Duurzaamheidsbeleid per gemeente). We vragen uw feedback hierop en verkennen met u de kansrijke gebieden voor opwekking van duurzame energie met zon en wind. We gaan met elkaar in gesprek over de dilemma’s die hieruit voortvloeien en we zoeken samen naar kansen die we kunnen benutten.

Denk en praat mee, reserveer 15 december in uw agenda en meld u vast aan >>